Wydziały

Wydział operacyjno-rozpoznawczy
mł. bryg. mgr inż. Maciej Wojtanowski – naczelnik wydziału

Stanowisko kierowania
asp. sztab. Piotr Sidorski – dyżurny operacyjny
asp. sztab. Marek Szatkowski – dyżurny operacyjny
mł. asp. Rafał Kabaj – dyżurny stanowiska kierowania
mł. ogn. Jacek Bentkowski – dyspozytor
mł. ogn. mgr Wojciech Łuczejko – dyspozytor

Wydział organizacyjno-kwatermistrzowski
st. kpt. mgr Krzysztof Lenar  – naczelnik wydziału
st. asp. Bogusław Faluszczak – starszy inspektor
mgr Sabina Gajewska – specjalista
mgr Ewa Sidorska – technik

Główny Księgowy
st. ogn. mgr Jolanta Szatkowska