Nabór – wyniki I etapu

23 lipca 2018 KP PSP Lesko 0

Komisja dokonała oceny złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym pod względem kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze. SKAN INFORMACJI