Kierownictwo

Komendant Powiatowy PSP w Lesku

bryg. mgr inż. Jacek Dydek

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lesku mł. bryg. mgr inż. Robert Wojciechowski