Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze na terenie Wyspy Energetyk w Polańczyku

4 listopada 2019 r. na terenie Wyspy Energetyk, Centrum Wypoczynkowego PGE Energia Odnawialna S. A. Oddział ZEW Solina-Myczkowce przeprowadzone zostały ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze. Założeniem ćwiczeń było ugaszenie drewnianego domku letniskowego, udzielenie pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym, dostarczanie wody na miejsce pożaru przy wykorzystaniu dostępnych pomp pożarniczych. Z uwagi na utrudniony dostęp do Wyspy Energetyk ćwiczenia prowadzono z wykorzystaniem wyłącznie lekkich samochodów pożarniczych.

Jednostki ćwiczące: JRG Lesko, OSP Polańczyk, OSP Myczkowce, OSP Myczków, OSP Górzanka, OSP Bukowiec.

Opracowanie i Zdjęcia: mł. bryg. Robert Wojciechowski, KP PSP Lesko.