List Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego do druhen i druhów ochotniczych straży pożarnych

List Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego do druhen i druhów ochotniczych straży pożarnych w sprawie dodatkowych środków finansowych na działalność OSP.