Wizytacja Obozów Harcerskich Na Terenie Powiatu Leskiego

W dniu 27 czerwca 2019 r. funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Lesku wspólnie z funkcjonariuszem Policji oraz pracownikiem Nadleśnictwa Lesko przeprowadzili kontrolę obozów harcerskich zlokalizowanych na terenie Ośrodka Harcerskiego „BERDO” w Myczkowcach. Łącznie na terenie ośrodka przebywa 172 osób w tym 156 młodzieży oraz 16 opiekunów rozmieszczonych w 4 różnych obozach.

W czasie kontroli sprawdzone zostały sposoby alarmowania oraz postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia. Zweryfikowano warunki oraz organizację ewakuacji w miejsce bezpieczne. Komendantowi Ośrodka przekazany został radiotelefon do łączności ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lesku.

Podczas kontroli przeprowadzona została pogadanka na temat bezpiecznego zachowania podczas wypoczynku i pobytu na obozach pod namiotami oraz bezpieczeństwa nad wodą.

Opracowanie: mł. bryg. Robert Wojciechowski, KP PSP Lesko.

Zdjęcia: mł. bryg. Maciej Wojtanowski, KP PSP Lesko.