Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Leskiego.

W dniu 29 czerwca 2019 r. na stadionie sportowym w Baligrodzie przeprowadzone zostały Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Leskiego. W zawodach wystartowało 12 drużyn w tym jedna kobieca.

Klasyfikacja poszczególnych miejsc:

W grupie kobiecej I miejsce zajęła drużyna OSP Zahoczewie.

W grupie drużyn męskich:

I miejsce                    OSP Olszanica

II miejsce                   OSP Bóbrka

III miejsce                  OSP Baligród

IV miejsce                 OSP Łukawica

V miejsce                  OSP Średnia Wieś

VI miejsce                 OSP Bezmiechowa

VII miejsce                OSP Zahoczewie

VIII miejsce               OSP Uherce

IX miejsce                 OSP Jankowce

X miejsce                  OSP Myczkowce

XI miejsce                 OSP Cisna

Opracował: mł. bryg. Robert Wojciechowski