Powiatowe Obchody Dnia Strażaka – Maj 2019

W dniu 22 maja w Komedzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Parafialnym Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Lesku, której przewodniczył ks. Paweł Samborski Kapelan Podkarpackich Strażaków.

Kolejną częścią uroczystości był apel przed budynkiem Komendy Powiatowej PSP w Lesku, który rozpoczął się od złożenia meldunku Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Danielowi Dryniak przez dowódcę uroczystości mł. kpt. Michała Czerkiewicza.

Następnie Komendant Powiatowy PSP w Lesku bryg. Jacek Dydek powitał zaproszonych gości którzy zaszczycili swoją obecnością: poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniel Dryniak, starosta leski Andrzej Olesiuk, kapelan podkarpackich strażaków ks. Paweł Samborski, Proboszcz parafii w Lesku ks. Mieczysław Bąk, Dyrektor Ośrodka Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach ks. Bogdan Janik, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesku Mariusz Kaliniewicz oraz przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych i instytucji współpracujących z Komendą Powiatową PSP w Lesku, a także prezesi jednostek OSP ksrg oraz komendanci gminni ZOSP RP z terenu powiatu leskiego.

W kolejnej części wystąpienia bryg. Jacek Dydek złożył gratulacje Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiemu PSP st. bryg. Danielowi Dryniakowi z okazji otrzymanej nominacji na stopień starszego brygadiera oraz wręczył pamiątkowego Bieszczadzkiego Anioła.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka były okazją do wręczenia odznaczeń, medali oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

Medalem Brązowym za długoletnią służbę wyróżniony został:

mł. bryg. Maciej Wojtanowski.

Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, odznaczony został: Mariusz Kaliniewicz

Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa, wyróżniony został:

sekc. Kamil Janowski

Nominację na stopień młodszego brygadiera otrzymali:

st. kpt. Robert Jedynak,

st. kpt. Maciej Wojtanowski,

st. kpt. Mateusz Ochała.

Nominację na stopień kapitana otrzymał: mł. kpt. Tomasz Brodzik.

Nominację na stopień starszego aspiranta otrzymał: asp. Sławomir Szałajko.

Nominację na stopień aspiranta otrzymał: mł. asp. Dariusz Gocek.

Nominację na stopień ogniomistrza otrzymał: mł. ogn. Tomasz Galant.

Nominację na stopień starszego ogniomistrza otrzymali:

ogn. Marcin Zygmunt,

ogn. Rafał Drahusz.

Nominację na stopień młodszego ogniomistrza otrzymali:

st. sekc. Krzysztof Niemczyk,

st. sekc. Adam Brzozowski.

Nominację na stopień sekcyjnego otrzymali:

st. str. Kamil Janowski,

st. str. Szymon Tkacz,

st. str. Dawid Leicht.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za szczególne zaangażowanie w prowadzone działania ratowniczo- gaśnicze uhonorował dyplomami:

– st. asp. Sławomira Szałajko, ogn. Tomasza Galanta oraz st. ogn. Lucjana Matuszewskiego.

W imieniu odznaczony i awansowanych głos zabrał mł. bryg. Mateusz Ochała. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim przełożonym za wyróżnienia
i awanse.

Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Lesku postanowiło wyróżnić pamiątkowymi statuetkami: posła na Sejm RP Bogdana Rzońcę, zastępcę podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniela Dryniaka, starostę leskiego Andrzeja Olesiuka, kapelana podkarpackich strażaków ks. Pawła Samborskiego, Proboszcza parafii w Lesku ks. Mieczysława Bąka, Dyrektora Ośrodka Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach ks. Bogdana Janika, st. bryg. w st. spocz. Wojciecha Krzywowiązę, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesku Mariusza Kaliniewicza.

Zdjęcia: mł. bryg. Mateusz Ochała