Ćwiczenia ratownicze z zakresu gaszenia pożaru lasu

10 kwietnia 2019 r. na terenie powiatu leskiego przeprowadzone zostały ćwiczenia ratownicze z zakresu gaszenia pożaru lasu. Miejscem ćwiczeń był kompleks leśny
w miejscowości Olszanica należący do Nadleśnictwa Lesko.

W ćwiczeniach brały udział siły i środki Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jednostki ćwiczące: JRG Lesko, JRG Sanok, JRG Ustrzyki Dolne, OSP Olszanica, OSP Uherce Mineralne, OSP Stefkowa, OSP Łukawica, OSP Średnia Wieś, OSP Bezmiechowa, OSP Myczkowce.

Założeniem do ćwiczeń było dostarczanie wody na odległość minimum 1500 m przy wykorzystaniu dwóch linii tłocznych. Woda liniami tłocznymi dostarczana była metodą przetłaczania i przepompowywania.

Ćwiczenia zostały przeprowadzone pod nadzorem funkcjonariuszy wydziału operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.