Eliminacje powiatowe XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 2 kwietnia br. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Lesko oraz
5 kwietnia br. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku odbyły się eliminacje Powiatowe XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczestniczyli w nim zwycięzcy, miejsca 1-3 wcześniej przeprowadzonych eliminacji na szczeblu gminnym.

Dzieci i młodzież startowała w trzech grupach wiekowych: grupa I – uczniowie klas
I-VI szkół podstawowych, grupa II – uczniowie szkół podstawowych klasy VII i VIII oraz gimnazjum klasa III, grupa III – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Pierwszym etapem turnieju były testy pisemne, zawierające 35 pytań. Do finałowego etapu ustnego zakwalifikowali się zawodnicy, którzy uzyskali najwyższe ilości punktów w etapie pisemnym w poszczególnych grupach wiekowych.

I miejsce w grupie uczniowie klas I-VI szkół podstawowych zajęła Marcelina Myrta (Szkoła Podstawowa Bóbrka), II miejsce Adriana Pasek (Zespół Szkół Publicznych
w Uhercach Mineralnych) i III miejce Marcelina Klocek (Szkoła Podstawowa w Wołkowyji). W grupie uczniowie szkół podstawowych klasy VII i VIII oraz gimnazjum klasa III, I miejsce zajęła Aleksandra Łuczejko (Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi), II miejsce Adam Domański (Szkoła Podstawowa Myczków) i III miejsce Julia Wojtanowska (Szkoła
im. Aleksandra Fredry w Cisnej). W grupie uczniowie szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych I miejsce zajął Krzysztof Opar, II miejsce zajął Bartosz Głuszyk,
III miejsce zajął Kamil Chentosz, wszyscy ww. reprezentowali Zespół Szkół Leśnych
w Lesku.

Powiat leski na OTWP na szczeblu wojewódzkim reprezentować będą zwycięzcy eliminacji powiatowych OTWP w danej grupie wiekowej. Etap wojewódzki OTWP odbędzie się 17 maja 2019 r. w miejscowości Roźwienica, pow. jarosławski.

Serdeczne podziękowania skierowane zostały do pedagogów – opiekunów uczniów biorących udział w konkursie za opiekę i przygotowanie dzieci i młodzieży do eliminacji.

Nagrody rzeczowe dla zwycięzców turnieju powiatowego ufundował Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.