Przejście na emeryturę

Po ponad 20-stu latach służby na emeryturę przeszli kolejni dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Lesku – asp. sztab. Piątkowski Paweł oraz st. ogn. Matuszewski Lucjan.

W tym szczególnym dniu towarzyszyły mu osoby, z którymi przyszło mu pracować                 i współpracować przez cały okres służby.

Komendant Powiatowy PSP w Lesku, bryg. Jacek Dydek, z-ca komendanta powiatowego PSP w Lesku, mł. bryg. Wojciechowski Robert oraz d-ca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, st. kpt. Jedynak Robert, podziękowali za zaangażowanie włożone w trudną zaszczytną służbę niejednokrotnie przyczyniającą się do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego, a także złożyli życzenia szczęścia w życiu osobistym oraz wszelkiej pomyślności w realizacji przyszłych zamierzeń.

Opracowanie: st. kpt. JEDYNAK Robert