Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesku

28 marca 2019 r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowcach odbyło
się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesku.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie zarządu a także, Wicestarosta leski oraz Wójtowie i przedstawiciele gmin powiatu leskiego.

Swoją obecnością zaszczycił Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak, który w swoim wystąpieniu przedstawił
i omówił obowiązujące zasady rozdziału środków finansowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W spotkaniu uczestniczył również Komendant Powiatowy PSP w Lesku wraz
z zastępcą.