Karty rabatowe dla członków OSP

W dniu 27 grudnia br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Lesku odbyło się spotkanie służbowe z przedstawicielami zarządów jednostek OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu leskiego.

Podczas spotkania Komendant Powiatowy PSP  bryg. Jacek Dydek, omówił „Regulamin Karta Rabatowa dla Straży Pożarnych”, który wynika z umowy o wdrożeniu Programu Karta Rabatowa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Umowa została zawarta w dniu 19 grudnia 2018 roku pomiędzy Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Karta rabatowa wynikająca z umowy upoważnia użytkowników do otrzymania opustu cenowego za paliwo na stacjach ORLEN i Bliska
w ilości max. 200 litrów w kwocie 8 gr. brutto za 1 litr paliwa.

Karty zostały przekazane przedstawicielom ww. jednostek OSP – łącznie dla 11-stu jednostek OSP włączonych do KSRG wydano 242 karty rabatowe.

Spotkanie to było dobrą okazją do połamania się opłatkiem oraz złożenia sobie życzeń wszelkiej pomyślności w 2019 r.