Przejście na emeryturę

Po ponad 20 latach służby na emeryturę przeszedł st. ogn. Nasiennik Piotr.

W tym szczególnym dniu towarzyszyły mu osoby, z którymi przyszło mu pracować                 i współpracować przez cały okres służby.

Komendant Powiatowy PSP w Lesku, bryg. Jacek Dydek oraz d-ca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, st. kpt. Jedynak Robert, podziękowali za zaangażowanie włożone w trudną zaszczytną służbę niejednokrotnie przyczyniającą się do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego, a także złożyli życzenia szczęścia w życiu osobistym oraz wszelkiej pomyślności w realizacji przyszłych zamierzeń.

Opracowanie: st. kpt. JEDYNAK Robert

Zdjęcia: KP PSP w Lesku