Ćwiczenia praktyczne na obiekcie Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego sp. z o.o. w miejscowości Łukawica.

W dniu 28.09.2018 r. przeprowadzono ćwiczenia na obiekcie Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego sp. z o.o. w miejscowości Łukawica.

Za cel ćwiczeń obrano  m.in. sprawdzenie możliwości dostarczania wody na miejsce pożaru poprzez przetłaczanie wody na duże odległości , a także sprawdzenie możliwości  praktycznego użycia wytypowanych sił i środków, doskonalenie współdziałania i wymiany informacji między ćwiczącymi jednostkami w zakresie likwidacji skutków pożarów, zagrożeń, możliwości prowadzenia ewakuacji.
W trakcie ćwiczeń zweryfikowana została również wiedza i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ponadto zapoznano się ze specyfiką zakładu, zamontowanymi urządzeniami i instalacjami
i stopniem przygotowania obiektu do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych.

W ćwiczeniach udział brały siły i środki z JRG Lesko, OSP Jankowce, OSP Średnia Wieś, OSP Łukawica, OSP Bezmiechowa, OSP Manasterzec.