Wakacyjna akcja Caritas Diecezji Rzeszowskiej 2018 r. w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym w Myczkowcach

W miesiącach lipiec – sierpień br. w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym w Myczkowcach odbyły się kolonie charytatywne zorganizowane przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
Łącznie w pięciu turnusach odpoczywało 570 dzieci, w tym 20 z Ukrainy.
W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” realizowanej pod patronatem MSWiA, funkcjonariusze z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lesku przeprowadzali pogadanki na temat podstawowych zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz sprzętu ratowniczego znajdującego się na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku.