Kontrole obozowisk

W okresie 1-17 lipca 2018 roku, funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Lesku wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji przeprowadzili w sumie 7 kontroli obozowisk organizowanych na terenach otwartych. Kontrole dotyczyły zagwarantowania bezpieczeństwa uczestników oraz warunków przeciwpożarowych. Zweryfikowano możliwość kontaktu z uczestnikami obozów, sprawdzono zasięg telefonów komórkowych i innych środków łączności a także sposób wdrożenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obozu ze sposobem alarmowania oraz postepowania na wypadek wystąpienia zagrożenia. W każdym z nich przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji zakończone pogadanką przeprowadzoną z kadrą i ich uczestnikami.

W żadnych ze skontrolowanych obozów nie stwierdzono nieprawidłowości, skutkujących koniecznością zamykania obozu lub przenoszenia ich uczestników. W kolejnych dniach przeprowadzone będą kolejne kontrole, zgodnie z przewidzianym harmonogramem.